Skip to main content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het lesseizoen worden aangepast. Indien het document is gewijzigd, zal dit bekend gemaakt worden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namensUnited In Dance.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarde uitdrukkelijk uit.

Inschrijving

 • De inschrijving geschiedt voor minimaal één periode van twee maanden.
 • Wij werken met het online inschrijf en betaalsysteem Virtuagym. Alle inschrijvingen geschieden via dit online systeem. Tijdens de inschrijving moeten de algemene voorwaarden vanUnited In Dance worden getekend.
 • Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Begint u na aanvang van een nieuwe periode, dan betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.
 • Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.
 • Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

Betaling

 • De betaling van het lesgeld gebeurt rond de 1ste van de maand via de automatische incasso.
 • Bij de tweede keer niet kunnen incasseren wegens administratieve redenen op uw rekening, wordt er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 • Bij vooruitbetalingen van één jaar wordt bij opzegging nooit restitutie op de contributie gegeven.
 • Indien als gevolg van overmacht (waaronder brand, overstroming, oververhitting, ziektes, epidemieën, quarantainemaatregelen) geen fysieke lessen kunnen plaatsvinden op locatie van United In Dance is United In Dance gerechtigd bedoelde lessen voor de duur van de overmachtssituatie online voort te zetten zonder dat United In Dance gehouden is over deze periode betaalde lesgelden te restitueren.
 • Er zal geen restitutie plaatsvinden voor abonnementen, ritten-kaarten, prive lessen, cursussen en gereserveerde plaatsen in workshops en wedstrijden. Workshop plaatsen zijn wel overplaatsbaar
 • United In Danec behoudt zich het recht voor de hoogte van de cotributie voor danslessen, activiteiten en producten per dansseizoen of kanlenderjaar te indexeren.

Opzegging

 • Een opzegging kan te allen tijde. De opzegtermijn is een volledige kalendermaand.
 • Opzegging kan per mail naar [email protected] of schriftelijk gebeuren door een ondertekende brief te sturen naar: United In Dance, Trompmoledyk 1  , 8651 ER, Ijlst
 • Er vindt bij opzegging nooit restitutie op contributie plaats.

Rooster

 • Het is niet vanzelfsprekend dat u of uw kind bij het begin van een nieuw dansseizoen op dezelfde dag tijd en les heeft. Dit in verband met doorstroming en de beschikbare ruimte.

Vakanties

 • Tijdens de boukvak en in de kerstvakantie wordt er geen les gegeven. Wel word er de mogelijkheid gegeven om vrije trainingen te plannen. Dit zal in de niewsbrief worden aangegeven.

Aansprakelijkheid

 • United In Dance is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio. United In Dance stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van United In Dance geschiedt geheel voor eigen risico.

Privacy

 • In onze lessen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotie of de Social Media kanalen vanUnited In Dance. Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van foto’s en of video’s. Mocht u hiermee niet akkoord gaan geef het dan schriftelijk aan ons door via: [email protected], zodat we hier rekening mee kunnen houden.